sábado, 30 de octubre de 2010

CURSO DE ACTUALIZACION 5 e 6 de Novembro de 2010Lugar:
Down Compostela.
R/Alejandro Novo González  nº 1
Santiago de Compostela
Horario: Venres de 16,30 a 20,30 horas
             Sábado de 10 a 14 horas

"DETECCIÓN E ATENCIÓN TEMPERÁ DAS ALTERACIÓNS MOTORAS 
NO DESENVOLVEMENTO INFANTIL. DA VARIACIÓN AO TRASTORNO."
Dra. Conxa Bugié, Neuropediatra. 
DAPSI. Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (Sant Cugat del Vallés)
Programa:
A desviación no desenvolvemento motor é o principal motivo de consulta nos primeiros 18 meses

Reflexionaremos sobre que actitude e conduta debemos adoptar ante unha consulta referida ao desenvolvemento motor.

O coñecemento do desenvolvemento motor normal a nivel cronolóxico cuantitativo pero también cualitativo, as sus variacións e signos iniciais de trastorno é imprescindible.

·       Desenvolvemento motor normal. Desviacións. Patoloxía.
·       Diferencia entre retraso e trastornoEstudiaremos as diferentes alteracións do desenvolvemento motor
·       Trastornos motores centrales
·       Tr. motores  periféricos
·       Retraso global do desenvolvemento
·       Variacións no desenvolvemento
o   Hipotonia
o   Hipertonía
·       Tr. atípicos  acompañando ao desenvolvemento psíquico atípico

Inscricións:

Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com poñendo os vosos datos persoais e no apartado de comentarios escribir "inscrición curso 5-6 de Novembro". (No apartado mi@email poñede o voso enderezo electrónico). A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2091 0553 10 3040005038 (Caixa Galicia)

Cota inscrición socios AGAT: 60 €

Cota inscrición non socios: 100 €