CURSOS DE FORMACIÓN

  CURSO DE FORMACIÓN 
O NEONATO E A HUMANIZACIÓN DA SÚA CONTORNA”

Unha mirada dende a Atención Temperá
Nos últimos anos a mortalidade perinatal diminuíu de forma espectacular pola maioría dos coidados obstétricos e neonatais. Esta diminución da mortalidade neonatal condiciona un incremento progresivo da poboación de risco. É por iso necesario que os centros que asisten a recén nacidos de risco dispoñan de programas específicos  cuxo obxectivo fundamental sexa detectar e tratar precozmente as problemáticas que podan xurdir e que garanticen un asesoramento familiar que potencie o benestar dos nosos recén nacidos.
Formulamos nesta xornada como a atención á familia e á contorna que rodean ó neonato. Actuacións dende a Atención temperá; resaltamos a importancia de capacitar ás familias para afrontar e adaptarse ás necesidades e condicións que van xurdindo nesta contorna; presentamos un modelo onde os pais e nais son participantes activos no proceso de intervención; buscamos a coordinación entre as e os profesionais e os servizos que atenden ao neonato promovendo a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade cuxo obxectivo común sempre será o benestar do neonato e da súa familia.


OBXECTIVOS:
 • Aportar unha experiencia interdisciplinaria e transdisciplinaria da abordaxe integral das nenas e nenos prematuros e das súas familias.
 • Dar a coñecer a primeira contorna externa onde se desenvolve o neonato e como esta contorna se pode optimizar para favorecer o desenvolvemento do bebé e da súa familia.
 • Expoñer ferramentas e instrumentos que faciliten comprender o comportamento e as relacións temperás do neonato.

CONTIDOS:
 • Historia da neonatoloxía.
 • Contexto dunha unidade neonatal.
 • Coidados centrados no desenvolvemento.
 • Actuacións dende o papel do traballador ou traballadora social.
 • Actuacións dirixidas ás familias desde o ámbito da Psicomotricidade.
 • A importancia da interdisciplinariedade e da transdisciplinaridade.
 • A escala NBAS de T.B. Brazelton e NBO de K. Nugent.
 • Identificación de alteracións visuais en nenas e nenos prematuros e neonatos a término.
 • Avaliación das funcións visuais.
 • Coñecementos sobre o bebé cego, de baixa visión e o déficit visual cerebral.

Salón de Actos da Escola Galega de Administración Pública. 
Santiago de Compostela
Sábado 26 de novembro de 2016
PROGRAMA
Mañá
9:30-10:30  A Unidade Neonatal.
Balado Insunza.
Pediatra. Xefa do Servizo de Pediatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
 10:30-11:30  Coidados Centrados no Desenvolvemento.
María Jesús Fernández Cotado.
Enfermeira na Unidade de Neonatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
 11:30-12:00 Pausa – Café
 12:00-12:30 O Traballo Social e a Atención Temperá.
Mª Xosé Vázquez Vázquez.
Traballadora Social do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
 12:30-13:00 Acompañamento dende o ámbito da Psicomotricidad. Tecendo fíos afectivos.
Ana Belén Fernández Blanco.
Psicomotricista. Unidade de Atención Temperá do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
 13:00-14:00 A Interdisciplinaridade entre Neonatoloxía e Atención Temperá. A familia.
Mercè Leonhardt Gallego.
Psicóloga especializada na atención temperá a nenas e nenos con déficit visual e outras discapacidades, e na atención a nais e pais.
Coordinadora Atención Temperá de Programas Internacionais da Fundación Ramón Martí Bonet contra a Cegueira e Fundación Vicente Ferrer na India.
 Tarde
:00–17:45 As capacidades do neonato. A Escala NBAS de T.B. Brazelton e NBO de K. Nugent
                  Identificación dunha alteración visual en nenas e nenos prematuros, e neonatos a término.
Mercè Leonhardt Gallego.
Psicóloga especializada na atención temperá a nenas e nenos con déficit visual e outras discapacidades, e na atención a nais e pais.

17:45-18:00 Descanso
18:00–20:00 Avaliación das funcións visuais.
                   O bebé cego, de baixa visión e o déficit visual cerebral.
Mercè Leonhardt Gallego.
Psicóloga especializada na atención temperá a nenas e nenos con déficit visual e outras discapacidades, e na atención a nais e país.
INSCRICIÓN
 • Entrar en “Contacto” na páxina principal da web da AGAT: 
http://www.atenciontemprana.com 

 • Cubrir o formulario poñendo os vosos datos personais, profesión e lugar de traballo 

 • No apartado “email” poñede, por favor, o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. 

 • No renglón de “asunto” escribir “Inscrición Curso O NEONATO E A HUMANIZACION DO SEU CONTORNO”
 • Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”. 

 • Inmediatamente recibiredes unha mensaxe automática de saída da solicitude. 

 • Posteriormente, un correo de “AGAT formación” (formacion@atenciontemprana.com) confirmarádevos a recepción da solicitude e informarádevos, por rigurosa orde de chegada, de que para formalizar a matrícula hai que ingresar a cota correspondente na conta:
                               C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 ABANCA
 • A admisión ao curso será efectiva cando recibadess outro correo de “AGAT formación” confirmando o ingreso da cota de inscrición na conta da AGAT.

 COTAS:

 Ata o día 12 de novembro:
 • Cota de inscrición socios/as AGAT: 60 € 
 • Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 110 €
 • Cota de inscrición de non-socios/as: 90 €

Despois  do día 12 de novembro:
 • Cota de inscrición socios/as AGAT: 80 €
 • Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 130 €
 • Cota de inscrición de non-socios/as: 110 €

 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
agat@atenciontemprana.com
Tfno. 698 124 611
PRAZAS LIMITADAS.
 UBICACIÓN:
 Escola Galega da Administración Pública (EGAP)
Rúa de Madrid 2-4. FONTIÑAS – Santiago de Compostela.
Declarado de interese sanitario
5ª Edición do curso de formación


“Técnicas e recursos relacionais para a práctica da

 Psicomotricidade en Atención Temperá”  

   7, 14, 28 maio 2016

Xogos - AGAT
   (5ª edición)       (Declarado de interese sanitario)
  “Unha relación enriquecida  facilita o desenvolvemento  dos procesos de atención mutua, que preceden á consolidación de canles de comunicación doados e eficaces que sustentarán a exploración e as aprendizaxes na etapa sensorio-motriz. Refrescar, actualizar e potenciar os recursos de relación  pre-verbais que os profesionais poñemos en xogo para  compartir as experiencias, establecer formatos e acordar coas crianzas os elementos de regulación cos que emprenderemos o itinerario ata a atención compartida”.
“O corpo que acolle, contén,  reflicte, modula, regula, achega e aparta,  activa e relaxa. O ton, o movemento, a xestualidade, os patróns rítmicos, as repeticións, os aspectos tónicos da voz e da linguaxe, a mirada, as actitudes, a imitación, a representación. Escoller, desplegar, situar e organizar estes elementos  en marcos espaciais e temporais en función das necesidades que cada crianza nos expresa para explorar e conformar as relacións que lle permitan apropiarse das experiencias e das aprendizaxes”.
Relatora
Xoana BALADO FERNÁNDEZ
 • Pedagoga, Psicomotricista
 • Unidade de Atención Temperá
 • Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Obxectivos
 • Explorar a comunicación pre-verbal: materiais, contidos e instrumentos.
 • Vivenciar e recuperar as modalidades da sensibilidade sensoriomotriz.
 • Construír relacións enriquecidas

Contidos
 • Recibimentos, recoñecementos, saúdos e despedidas. A atención mutua: xerar anticipación e expectativa.
 • Explorar a alerta, a reactividade, a inhibición, a habituación, sobrecarga e descarga, os recursos de desconexión, de consolo e de auto-consolo, as posibilidades de regulación de actividade e descanso, e o uso das canles sensoriais. Defensas e recursos de protección.
 • A revisión, re-coñecemento e activación das modalidades da sensibilidade sensorio-motora co obxecto de afinar a observación, compartir e propoñer experiencias.
 • Espazo e territorio: explorar, descubrir, investir e construír espazos para a comunicación.
 • Posicionamento e distanciamento. A proxémica.
 • Fases no desenvolvemento da atención mutua.
 • Estar e non estar para o outro. Disponibilidade e accesibilidade. A ausencia. Escondites, refuxios, parapetos.
 • Os obxectos: explorar, dar e recibir. Obxecto mediador, obxecto sustitutivo, obxecto relacional, obxecto emisario. As operacións relacionais cos obxectos.
 • Funcións na comunicación preverbal
 • Separación, individuación e identidade.
 • Esquemas relacionais de colaboración, afirmación, oposición, resistencia e evitación.
 • Agresividade, apropiación e identidade.
 • A representación xestual, vocal e gráfica.
 • Alentar e coidar a sensibilidade das familias.

Temporización
4 sesións prácticas seguidas dun periodo de elaboración da experiencia, de 4 h de duración.
1 sesión de exposición, observación e comentario sobre os contidos e presentación de casos prácticos, de 4 h.
Datas
Días sábados 7 e 14 de maio, de 10h a 14h e de 16h a 20h.
Día sábado 28 de maio,  de 10h a 14h.
Lugar
Salón de Actos da Fundación “Down Compostela”
Rúa de Alejandro Novo González, 1, 15706 Santiago de Compostela
 Material
Cada participante precisará levar:
 • roupa cómoda e calcetíns grosos ou zapatillas tipo artes marciais (flexibles)
 • un coxín
 • unha toalla grande ou unha mantiña
 • 2 fulares

Inscricións: 
 • Cubrir o formulario poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo
 • No apartado “email” poñede, por favor, o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións.
 • No renglón de “asunto” escribir “Inscrición curso psicomotricidade”.
 • Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”.
 • Inmediatamente recibiredes unha mensaxe automática de saída da solicitude.
 • Logo chegará un correo de “AGAT formación” confirmando a recepción da solicitude e informando, por rigurosa orde de chegada, de:
  • Admisión ao curso: se houbera prazas (24 prazas)
  • Incorporación na lista de agarda: se non quedan prazas libres
 • A continuación hai que formalizar a matrícula ingresando a cota correspondente na C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 ABANCA
 • A inscrición será efectiva no momento en que recibades outro correo de “AGAT formación” confirmando o ingreso da cota de inscrición na C/C da AGAT. 

Cotas
Ata o día 15 de Abril 
Cota inscrición socios/as AGAT: 120 €; Cota inscrición non socios/as: 170 €            Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 150 €
Despois do 15 de Abril 
Cota inscrición socios/as AGAT: 170 €; Cota inscrición non socios/as: 220 €
Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 200 €
Información complementaria:
formacion@atenciontemprana.com; Tfno 698 124 611

Curso "Integración Sensorial"

Curso "INTEGRACIÓN SENSORIAL"
28 de Novembro de 2015
Bárbara Viader
Bàrbara Viader Vidal, realizou os seus estudos universitarios como terapeuta ocupacional na Universidade Autónoma de Barcelona (UAB). Fixo a especialización en Pediatría e Educación na Universidade Nacional de Colombia, e a formación en Integración Sensorial coa Universidade de Liverpool e a Universidade do Sur de California. Realizou o postgrado en Metodoloxía Científica na UAB, e actualmente está centrando os seus estudos no ámbito das neurociencias, dende o Máster en Neurociencias da Universidade de Barcelona (UB), a través dos cales está enfocando os sus estudos de doctorado.
Densenvolve a súa actividade profesional no CEIB, un centro de referencia a nivel nacional, por ser pioneiro dentro do campo da terapia de integración sensorial, e da estimulación neurolóxica infantil. Tamén o é polo seu rigor terapéutico, que se rixe polos estudos máis actuais da neurociencia. Traballan para avanzar na investigación científica, e por todos estes motivos é un centro universitario de referencia en toda Europa. Participan tamén da investigación científica dentro do ámbito da adopción, as dificultades motrices e da aprendizaxe, o autismo e o retraso de crecemento.
PROGRAMA
Introdución á Integración Sensorial. Descrición básica da Integración Sensorial como factor clave para o desenvolvemento infantil:
- Principios básicos.
- Base neurolóxica.
- Sistemas Sensoriais.
- A Arte da Terapia de Integración Sensorial. Quén pode facer      terapia de Integración Sensorial e por qué?
A Normalidade e a Disfunción no Procesamento Sensorial:
- Cómo diferenciar Normalidade de Disfunción, en Integración Sensorial? (práctica con fotos, videos e textos).
- Introdución á Disfunción no Procesamento Sensorial (DPS). Qué é o procesamento Sensorial? Cómo se entrena este procesamento sensorial?
Qué sucede cando non funciona correctamente o procesamento sensorial? 
- Tipos de afectacións do procesamento sensorial (modulación e discriminación). Exercicios prácticos (texto, imaxes). Prácticas e dinámicas de grupo.
Profundización na Disfunción no Procesamento Sensorial (especificacións para os nenos e nenas con diagnóstico de TEA):
- Clasificación xeral da DPS.
- Desorden na Modulación Sensorial (DMS).
- Desorden na Discriminación Sensorial (DDS).
- Consecuencias de cada desorden da DPS.
Diseño básico dunha dieta sensorial: 
- Modificacións ambientais para mellorar a integración sensorial dos nenos e nenas con TEA, e beneficiar así tódalas áreas do seu desenvolvemento e optimizar o resto de intervencións terapéuticas.
A Arte da Terapia de Integración Sensorial en imaxes:
- Qué é exactamente e para qué serve esta terapia?

DATA: 
Sábado 28 de novembro de 2015
HORARIO:
9:00 - 15:00 H
LUGAR:
Santiago de Compostela - Por determinar

INSCRICIÓN:
Cubrir o formulario da páxina principal da web da AGAT

poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo. No apartado “email” poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “asunto” escribide "inscrición curso integración sensorial". Si sodes  socios/as poñédeo no apartado de “mensaxe”. Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”.

  Recibiredes confirmación da admisión da vosa solicitude, por rigurosa orde de chegada, 
   dende a vocalía de AGAT Formación; 
   
   a continuacion hai que formalizar a matrícula na C/C da AGAT
   
  a continuacion teneis que formalizar la matrícula em la C/C de AGAT 
  Nº de  cuenta: 2080 0553 50 3040005038    (ABANCA)

A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT Nº de conta: 2080 0553 50 3040005038 (ABANCA)
IBAN
ES0720800553503040005038

Cotas

Cota de inscrición socios/as AGAT:  
50 € 
Cota de inscrición de non socios/as: 
80 €
Cota  especial de inscripción  + Asociación AGAT :
100 €

Información complementaria:

formacion@atenciontemprana.com;

Tfno 698164211


Declaración de Interese Sanitario en trámite

CURSO "AS DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN NA 

PRIMEIRA INFANCIA"


CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN TEMPERA

 AS DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN NA PRIMEIRA INFANCIA 
2 e 3 de Outubro de 2015

 Na primeira infancia, as dificultades na alimentación son moi frecuentes tanto en nenos e nenas sans como naqueles con distintos tipos de enfermidades. Moitas delas obedecen ao proceso de maduración e desenvolvemento do neno ou da nena e resólvense espontaneamente co tempo. Noutros casos, estas mesmas dificultades son vividas con gran preocupación por parte das familias. Coa detección e intervención precoz moitos destes problemas resólvense con facilidade. Pero cando os síntomas son ignorados ou minusvalorados poden cronificarse e dar lugar a trastornos moito máis difíciles de tratar. 


Consuelo Pedrón Giner 

• Doutora en Medicina e Cirurxía. Especialista en Pediatría. Médica Adxunta. Servizo de Pediatría. Sección de Gastroenteroloxía e Nutrición. *


Beatriz Sanz Herrero 

• Licenciada en Psicoloxía. Especialista en Psicoloxía Clínica. Psicóloga Clínica Adxunta. Servizo de Psiquiatría e Psicoloxía. *


Francisca González González. 

• Diplomada en Profesorado de EXB e Especialista en perturbacións da Audición e da Linguaxe. Logopeda en Atención Temperá. Servizo de Rehabilitación. *


* Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, MadridPROGRAMA 
OBXECTIVOS 
Aportar unha experiencia interdisciplinaria de abordaxe integral das dificultades de alimentación na nena e no neno pequenos. 

Coñecer a tipoloxía de problemas máis frecuentes, os procedementos de avaliación e tratamento individualizado en función das necesidades do neno ou da nena e da súa familia. 

Expoñer e discutir casos clínicos representativos e o seu seguimento en colaboración coa familia e as educadoras e educadores das escolas infantís.


CONTIDOS 

I.- TRATAMENTO DAS DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN NA PRIMEIRA INFANCIA. 

Criterios diagnósticos e tratamento médico 

O papel da alimentación no desenvolvemento do neno e da nena 

Compartir a culler 

CASOS CLINICOS 

II.- DA SONDA Á CULLER.A ALIMENTACIÓN NO NENO E NA NENA CON SOPORTE ARTIFICIAL 

Tratamento multidisciplinar 

CASOS CLÍNICOS TEMPORIZACIÓN 


7 HORAS, 2 sesións de traballo, de tarde 3 HORAS, e de mañá 4 HORAS 

DATAS 
Días: venres 2 e sábado 3 de Outubro de 2015. 
Horario: Venres tarde, de 17 a 20. Sábado mañá, de 10 a 14 

LUGAR 
Salón de Actos da EGAP, en Santiago de Compostela

PRAZAS LIMITADAS 

INSCRICIÓN
Cubrir o formulario da páxina principal da web da AGAT 
http://www.atenciontemprana.com/contacto 
poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo. No apartado “email” poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “asunto” escribide "inscrición curso alimentación". Si sodes socios/as poñédeo no apartado de “mensaxe”. Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”
Recibiredes confirmación da admisión da vosa solicitude, por rigurosa orde de chegada, 
dende a vocalía de AGAT Formación; 
a continuacion hai que formalizar a matrícula na C/C da AGAT 


IBAN: ES0720800553503040005038

Cotas 
Ata o 1 de setembro 
Cota de inscrición socios/as AGAT: 
35 € 
Cota de inscrición de non socios/as: 
60 € 
Cota especial de inscrición + Asociación AGAT : 
75 € 
Despois do 1 de setembro 
Cota de inscrición socios/as AGAT: 
50 € 
Cota de inscrición de non socios/as: 
80 € 
Cota especial de inscripción + Asociación AGAT : 
100 € 
Información complementaria: 
formacion@atenciontemprana.com; 
Tfno 698164211 

Declarado de interese sanitario 


CURSO PM EN AT 2015“Técnicas e recursos relacionais para a práctica da Psicomotricidade en Atención Temperá”    (4ª edición)
9, 23 e 30 de maio de 2015
    XOANA BALADO

Pedagoga, Psicomotricista 

Unidade de Atención Temperá 
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol 

Obxectivos: 
 Investigar a comunicación pre-verbal: materiais, contidos e instrumentos. 
 Explorar e recuperar as modalidades da sensibilidade sensoriomotriz. 
 Construír relacións enriquecidas 

Contidos 
Recibimentos, recoñecementos, saúdos e despedidas. A atención mutua: xerar anticipación e expectativa. 
Explorar a alerta, a reactividade, a inhibición, a habituación, sobrecarga e descarga, os recursos de desconexión, de consolo e de auto-consolo, as posibilidades de regulación de actividade e descanso, e o uso das canles sensoriais. Defensas e recursos de protección. 
A revisión, re-coñecemento e activación das modalidades da sensibilidade sensorio-motora co obxecto de afinar a observación, compartir e propoñer experiencias. 
Espazo e territorio: explorar, descubrir, investir e construír espazos para a comunicación. 
Posicionamento e distanciamento. A proxémica. 
Fases no desenvolvemento da atención mutua. 
Estar e non estar para o outro. Disponibilidade e accesibilidade. A ausencia. 
Escondites, refuxios, parapetos. 
Os obxectos: explorar, mostrar, dar e recibir. Obxecto mediador, obxecto sustitutivo,obxecto relacional, obxecto emisario. As operacións relacionais cos obxectos. 
Funcións na comunicación preverbal 
Separación, individuación e identidade. 
Esquemas relacionais de colaboración, afirmación, oposición, resistencia e evitación. 
Agresividade, apropiación e identidade. 
A representación xestual, vocal e gráfica. 
Alentar e coidar a sensibilidade das familias. 

Temporización 
sesións prácticas seguidas dun periodo de elaboración da experiencia de 4h. de duración. 
sesión de exposición, observación e comentario sobre os contidos, de 4 h

Número de prazas: 20 
Material
Cada participante precisará levar: 
 roupa cómoda e calcetíns grosos ou zapatillas tipo artes marciais (flexibles) 
 un coxín. 
 unha toalla 

Datas 

Días 23 maio de 2015, de 10h a 14h. e de 16h. a 20h. 

Dia 30 de maio de 2015, de 10h. a 14 h. Lugar 
Salón de Actos da Fundación “Down Compostela”. 

Rúa de Alejandro Novo González, 1, 15706 Santiago de Compostela Declaración de interese sanitario en trámite

Inscricións: 

Cubrir o formulario da páxina principal da web de AGAT 
http://www.atenciontemprana.com/contacto 
poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo. No apartado email poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “asunto” escribide "inscrición curso psicomotricidade" e finalmente premer (pinchar) no botón Enviar
Recibiredes confirmación da admisión da vosa solicitude, por rigurosa orde de chegada, 
dende a vocalía de AGAT Formación; 
a continuacion hai que formalizar a matrícula na C/C da AGAT 
Nº de conta: 2080 0553 50 3040005038 (ABANCA) 
IBAN 
ES0720800553503040005038 
Cotas 
Ata o día 10 de abril 
Cota inscrición socios AGAT: 100 € Cota inscrición non socios: 150 € 
Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 130 € 
Despois do 10 de Abril 
Cota inscrición socios AGAT: 150 € Cota inscrición non socios: 225 € 
Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 200 € 
Información complementaria: 
formacion@atenciontemprana.com
Tfno 698164211 


VI XORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DO GAT

"ATENCIÓN TEMPERÁ, SEMENTE DE FUTURO"

28 e 29 de Novembro 2014

Santiago de Compostela

Facultade de Ciencias da Comunicación 

Campus Norte. Avenida Castelao s/nPROGRAMA:
Venres 28 de Novembro

09.30 –10.00 Rexistro e entrega de documentación

10.00 –10.30 Presentación das Xornadas e acto inaugural Consellería de Traballo e Servizos Sociais Consellería de Sanidade Consellería de Educación

Presidenta AGAT, Teresa Busto Presidente GAT, Juan Carlos Belda

10.30 –11.15 Conferencia inaugural. “Memoria e futuro da Atención Temperá”

Contxa Bugié, neuropediatra do CDIAP Dapsi-Moncada, Barcelona
Presenta: Juan Carlos Belda, presidente do GAT 11.15 –11.45 Café
11.45 –12.30 “Galicia: O novo protocolo de coordinación, intervención e derivación en Atención Temperá” Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de Traballo e Benestar Comisión Técnica de Atención Temperá da Xunta de Galicia.
12.30 –13.15 “A detección precoz na consulta de pediatría de atención primaria”. Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria
13.15 –14.00 “A detección precoz no hospital” Servizos de Neonatoloxía, Rehabilitación e Atención Temperá dos Hospitais de Galicia. SERGAS
16.00 –16.45 “O sentimento de inclusión da familia na comunidade” Rocío García Castro. Psicóloga. Especialista en procesos correctores comunitarios (ProCC). STAND. Concello de Noia
16.45 –17.30 Atención as necesidades educativas específicas no segundo ciclo de infantil (3-6)
Servizos de Orientación Educativa da Consellería de Educación da Xunta de Galicia
17.30 –18.00 Café
18.00 –18.45 Presentación do proxecto do GAT “A Atención Temperá nas Escolas Infantís”
Sonsoles Perpiñán Guerras. Psicóloga. Directora del EAT de Ávila. 
19.00 Asemblea Ordinaria del GAT 
20.00 Programa social

Sábado 29 de Novembro
09.00 –10.00 Comunicacións libres
10.00 –11.00 Obradoiros simultáneos: Preguntas ao experto
Obradoiro 1: A formación de postgrado en Atención Temperá María José Buceta Cancela. Directora Master AT Universidade de Santiago de Compostela.
Julio Pérez López. Dtor Master AT U. de Murcia.
María G. E. Millá. Directora Master AT U. Valencia Obradoiro 2: A atención á familia no diagnóstico
Antonia Márquez Luque. Psicóloga Clínica. Unidade de Maduración U.G.C. de Pediatría do H. Universitario “Virgen Macarena” de Sevilla. Jose Luis Peña Segura. Neuropediatra. Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Marisa Poch Olivé. Neuropediatra do Hospital San Millán de Logroño.
11.00 –11.30 Café
11.30 –12.30 “A transcendencia do xogo na formación do símbolo” Ángeles Ruiz de Velasco, profesora titular de educación infantil no Centro Universitario La Salle (UAM). Doutora en Pedagoxía e Terapeuta Psicomotriz
12.30 –13-30 “A arte de participar. Creando espazos de xogo”. Javier Abad, artista visual e doutor pola UCM. Profesor de Educación Artística no Centro Universitario La Salle (UAM).
13.30 IV premio GAT Entrega do premio GAT 2014 Juan Carlos Belda, Presidente GAT Teresa Busto, Presidenta AGAT
14.00 Clausura “Real Patronato sobre Discapacidad”

INSCRICIÓN:  GRATUITA

www.atenciontemprana.com
CURSO PM E AT (3ª Edición)Técnicas e recursos relacionais para a práctica da 
 Psicomotricidade en Atención Temperá”   (3ª edición)
(Declarado de interese sanitario)
10, 24 e 31 MAIO 2014

                                                                                                 

                   
  
Relatora   Xoana Balado Fernández, Psicomotricista 
                       Unidade de Atención Temperá - Hospital A. Marcide-Novoa Santos - Ferrol 

Lugar      FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA  
                    Rúa Alejandro Novo González nº 1 - SANTIAGO DE COMPOSTELA                          
                                                      
20 horas      Días 10 e 24 de maio, de 10h a 14h e de 16h a 20h
                           Día 31 de maio, de 10h a 14h 

4 sesións prácticas seguidas dun periodo de elaboración de contidos, de 4 h. de duración. 
1 sesión de exposición e de observación, comentarios e propostas sobre casos, de 4 h. de duración

20 prazas    Por rigurosa orde de chegada das solicitudes de inscrición

Obxectivos
 • Investigar a comunicación pre-verbal: materiais, contidos e instrumentos.
 • Explorar e recuperar as modalidades da sensibilidade sensoriomotriz.
 • Construir relacións enriquecidas. 
ContidosRecibimentos, recoñecementos, saúdos e despedidas. A atención mutua: xerar anticipación e expectativa. 
Explorar a alerta, a reactividade, a inhibición, a habituación, sobrecarga e descarga, os recursos de desconexión, de consolo e de auto-consolo, as posibilidades de regulación de actividade e descanso, e o uso das canles sensoriais. Defensas e recursos de protección. 
A revisión, re-coñecemento e activación das modalidades da sensibilidade sensorio-motora con obxecto de compartir e propoñer experiencias. 
Espazo e territorio: explorar, descubrir, investir e construír espazos para a comunicación. 
Posicionamento e distanciamento. A proxémica. 
Fases no desenvolvemento da atención mutua. 
Estar e non estar para o outro. Disponibilidade e accesibilidade. A ausencia. Escondites e refuxios. 
Os obxectos: explorar, dar e recibir. Obxecto mediador, obxecto sustitutivo, obxecto relacional, obxecto emisario. 
Separación, individuación e identidade. 
Esquemas relacionais de colaboración, afirmación, oposición, resistencia e evitación. 
Agresividade, apropiación e identidade. 
A representación xestual, vocal e gráfica. 
Alentar e coidar a sensibilidade das familias. 

Material
Cada participante precisará levar: 
-  un coxín
- roupa cómoda e calcetíns grosos ou zapatillas tipo artes marciais (flexibles) - unha toalla grande ou unha mantiña . 

- 2 fulares. 


Inscricións:Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com 

poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo e no apartado email poñede, por favor, o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. 
A continuación no apartado “comentarios” e no renglón de “asunto da mensaxe” escribir "inscrición curso psicomotricidade" e finalmente premer (pinchar) no botón Enviar. 
A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na 
C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 (NovaGaliciaBanco) 

Cota inscrición antes do 1 de abril:
Socios/as AGAT: 100 € Cota inscrición non socios/as: 150 € 
Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 130 € 
Cota inscrición despois do 1 de abril:Socios/as AGAT: 120 € Cota inscrición non socios/as: 170 € 
Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 150 € 
Información complementaria: formacion@atenciontemprana.com ; Teléfono 691448981 

INTERVENCIÓN  FAMILIAR
EN ATENCIÓN TEMPERÁ
5 OUTUBRO 2013
EGAP- ESCOLA GALEGA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Polígono de Fontiñas Rúa de Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela

Sonsoles Perpiñán Guerras


Psicóloga e Directora do Equipo de
Atención Temperá de Ávila.

Consejería de Educación.

Junta de Castilla y LeónDocumentos de referencia:

-       Atención temprana y familia. Madrid.Narcea Ediciones 2009

-       La salud emocional en la infancia. Madrid. Narcea Ediciones 2013OBXECTIVOS:


-       Comprender as implicacións que ten o feito de ter un fillo ou filla con trastornos do desenvolvemento sobre o sistema familiar.

-       Coñecer en profundidade o sistema familiar, as súas características e necesidades.

-       Coñecer distintos modelos de intervención coas familias.

-       Incorporar elementos das distintas teorías psicolóxicas na tarefa directa coas familias.

-       Definir o papel da e do profesional na relación coas familias.

-       Favorecer a creación de contornas familiares competentes.

-       Modelar estratexias e técnicas concretas para traballar coas nais e cos pais.

-       Reflexionar sobre as actitudes das e dos profesionais e a súa incidencia na tarefa de asesorar e acompañar ás familias.


PROGRAMA:Sábado 5 Outubro. Mañá
Contidos
Metodoloxía
10 - 10,30
1.- Marco conceptual.
1.1.- Achegas de distintas teorías á Intervención familiar
1.2.- Modelos de intervención familiar en Atención Temperá.
1.3.- Modelo Contornas competentes
Exposición teórica
10,30 - 11,30
2.- O sistema familiar.
2.1.- Características e necesidades.
2.2.- A familia e o trastorno do desenvolvemento. 
Obradoiro 1: Cambios que se producen na familia.
Debate
Exposición teórica

11,30 - 12
Descanso

12 - 14
2.3.- Os irmáns e as irmás de nenas e nenos con trastornos do desenvolvemento.
2.4.- O papel das avoas e dos avós.

Exposición teórica
Sábado 5 Outubro. Tarde16 - 18,30

3.- Metodoloxía
3.1.- Obxectivos. 
3.2.- Contidos.
3.3.- Estratexias.

Obradoiro 2: Estratexias de actuación
Debate
Exposición teórica
18,30 - 19
Descanso

19 - 20
4.- Programas de Intervención familiar.
4.1.- Programas de acollida.
4.2.- Programas de seguimento.
4.3.- Programas grupais.

5.- As actitudes da e do profesional.

Exposición teórica
PRAZAS
30


Inscricións:


Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com

poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo e no apartado email poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “comentarios” e no renglón de “asunto do mensaxe” escribir "inscrición curso intervención familiar” e finalmente premer (pinchar) no botón Enviar. A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 (NovaGaliciaBanco)Cota inscrición socias/os AGAT: 40 € 

Cota inscrición non socias/os: 60 €

Cota especial inscrición + Asociación AGAT: 70 €Información complementaria: 

formacion@atenciontemprana.com

Tfno 691448981

Técnicas e recursos relacionais para a   práctica da psicomotricidade en A. T.  
2ª EDICIÓN)                                       
                                         13, 20 e 27 ABRIL 2013
                   
                                FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA
                                                             Rúa Alejandro Novo González nº 1
                                                   
                                                                     SANTIAGO DE COMPOSTELA

Xoana Balado, Psicomotricista 
Unidade de Atención Temperá 
Hospital A. Marcide-Novoa Santos 
Ferrol 


20 horas     Días 13 e 20 de abril, de 10h a 2h e de 4h a 8h. 
                          Día 27 de abril, de 10h a 2h 


4 sesións prácticas seguidas dun periodo de elaboración de contidos, de 4 h. de duración. 1 sesión de exposición e de observación, comentarios e propostas sobre casos, de 4 h. de duración20 prazas


Programa
                      A comunicación pre-verbal: materiais, contidos e instrumentos. 

                  Exploración e recuperación das modalidades da sensibilidade  

                  sensoriomotriz. 

                  A construcción de relacións enriquecidas. 


Contidos Recibimentos, recoñecementos, saúdos e despedidas. A atención mutua: xerar anticipación e expectativa. 

Explorar a alerta, a reactividade, a inhibición, a habituación, sobrecarga e descarga, os recursos de desconexión, de consolo e de auto-consolo, as posibilidades de regulación de actividade e descanso, e o uso das canles sensoriais. Defensas e recursos de protección. 

A revisión, re-coñecemento e activación das modalidades da sensibilidade sensorio-motora con obxecto de compartir e propoñer experiencias. 

Espazo e territorio: explorar, descubrir, investir e construír espazos para a comunicación. 

Posicionamento e distanciamento. A proxémica. 

Fases no desenvolvemento da atención mutua. 

Estar e non estar para o outro. Disponibilidade e accesibilidade. A ausencia. Escondites e refuxios. 

Os obxectos: explorar, dar e recibir. Obxecto mediador, obxecto sustitutivo, obxecto relacional, obxecto emisario. 

Separación, individuación e identidade. 

Esquemas relacionais de colaboración, afirmación, oposición, resistencia e evitación. 

Agresividade, apropiación e identidade. 

A representación xestual, vocal e gráfica. 

Alentar e coidar a sensibilidade das familias. 


Material
Cada participante precisará levar: 
- roupa cómoda e calcetíns grosos ou zapatillas tipo artes marciais (flexibles) 
- un coxín
- unha toalla grande ou unha mantiña . 
- 2 fulares. 

Inscricións:

Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com 
poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo e no apartado email poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “comentarios” e no renglón de “asunto do mensaxe” escribir "inscrición curso psicomotricidade" e finalmente premer (pinchar) no botón Enviar. A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 (NovaGaliciaBanco) 
Cota inscrición socios AGAT: 100 € Cota inscrición non socios: 150 € 
Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 130 € 
Información complementaria: formacion@atenciontemprana.com ; Teléfono 691448981 

Declaración de interese sanitario en trámite XORNADA TRANSDISCIPLINAR:
"As (TICsTecnoloxías da Información e a Comunicación no ámbito da Atención Temperá"
Sábado 6 de outubro 2012 
Museo Pedagóxico de Galicia – MUPEGA. San Lázaro s/n
Santiago de Compostela
Horario: 10-14 e 16-19 horas
Inscrición*Gratuita con aforo limitado

TEMAS
– Internet e as novas tecnoloxías da información e a comunicación.
– Pizarras, ordenadores, creación de ferramentas de interacción, contos multimedia, tablets, apps,
consolas de xogo,… Utilidades.
– A web e a búsqueda de información: os portales de referencia.
– Os blogs das familias e dos profesionais. A comunicación de experiencias e a creación de novas
redes e comunidades de apoio.
– Presentación da investigación: O contexto familiar nos programas de Atención Temperá.

PONENCIAS

– TADEGA-Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega.

Juan Fernández García, Emma Mayo, …

– BLOGS DE FAMILIAS: Pensando en imaxes, Mamiiago, Cappaces

Cuca da Silva, Ines Casal, Carmen Saavedra

– INVESTIGACIÓNS: O contexto familiar

Iria Botana. Servizo Atención Temperá. Mancomunidade Ordes

– BLOGS DE PROFESIONAIS: Desarrolloinfantilatenciontemprana.

Javier González. Unidade Atención Temperá. Centro Base de León
* Cumplimentar o formulario da web de AGAT http://www.atenciontemprana.com poñendo os vosos datos persoais, e dentro do apartado de comentarios escribir "inscrición xornada TIC". A inscrición será efectiva ao formalizar o envío.


Técnicas e recursos relacionais para a práctica
da psicomotricidade en A.T.

14, 21 e 28 de abril de 2012 en Santiago de Compostela
Xoana Balado, Psicomotricista, UAT Ferrol


20 horas 
Dias 14 e 21 de abril, de 10h a 2h e de 4h a 8h. 
Dia 28 de abril,  de 10h a 2h
4 sesións prácticas seguidas dun periodo de elaboración de contidos, de 4 h. de duración.
1 sesión de exposición e de observación, comentarios e propostas sobre casos, de 4 h


Inscricións:
Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com poñendo os vososdatos persoais e no apartado de comentarios escribir "inscrición curso psicomotricidade". (No apartado mi@email poñede o voso enderezo electrónico).A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula naC/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 Cota inscrición socia/os AGAT: 100 €Cota inscrición non socios: 150 €Cota inscrición + asociación AGAT 130 €Prazas: 20Material:Cada participante precisará levar:
 • roupa cómoda e calcetíns grosos ou zapatillas tipo artes marciais (flexibles)
 • un coxín. 
 • unha toalla grande ou unha mantiña .
 • 2 fulares.

Obxectivos:
A comunicación pre-verbal: materiais, contidos e instrumentos.Exploración e recuperación  das  modalidades da sensibilidade sensoriomotriz.A construcción de relacións enriquecidasContidos:
 • Recibimentos, recoñecementos, saúdos e despedidas. A atención mutua: xerar anticipación e expectativa.
 • Explorar a alerta, a reactividade, a inhibición, a habituación, sobrecarga e descarga, os recursos de desconexión, de consolo e de auto-consolo, as posibilidades de regulación de actividade e descanso, e o uso das canles sensoriais. Defensas e recursos de protección.
 • A revisión, re-coñecemento e activación das modalidades da sensibilidade sensorio-motora con obxecto de compartir e propoñer experiencias.
 • Espazo e territorio: explorar, descubrir, investir e construír espazos para a comunicación.
 • Posicionamento e distanciamento. A proxémica.
 • Fases no desenvolvemento da atención mutua.
 • Estar e non  estar para o outro. Disponibilidade e accesibilidade. A ausencia. Escondites e refuxios.
 • Os obxectos: explorar, dar e recibir. Obxecto mediador, obxecto sustitutivo,obxecto relacional, obxecto emisario.
 • Separación, individuación e identidade.
 • Esquemas relacionais de colaboración, afirmación, oposición, resistencia e evitación.
 • Agresividade, apropiación e identidade.
 • A representación xestual, vocal e gráfica.
 • Alentar e coidar a sensibilidade das familias.
Declaración de interese sanitario: en trámite 14 e 15 de Xaneiro  de 2011

MUPEGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

"LOS NIÑOS HIPERACTIVOS Y SU PERSONALIDAD. MARCO COMPRENSIVO." 
ANÁLISE DE CASOS PRÁCTICOS
Dr. Alberto Lasa Zulueta
O Dr. Alberto Lasa Zulueta, naceu e vive actualmente en Bilbao, cursou a especialidade de Psiquiatría en Valladolid e completou  os seus estudos en Lausana, Ginebra, París e Madrid. Actualmente traballa como Psiquiatra Infantil na Unidad de Salud Mental Infantil Uribe Costa, en Osakidetza, Getxo (Vizcaya).

"El denominado TDAH es un síndrome o agrupación de síntomas que suelen presentarse juntos y que con frecuencia se asocian a otros síntomas o a otras dificultades psíquicas, familiares y psicosociales. No tiene una causalidad determinada y los factores etiológicos a considerar son múltiples: sociales, familiares, psicológicos, psicopatológicos y biológicos”


“Llegados al estudio de las personalidades límites en psiquiatría infantil, resulta especialmente atractivo su análisis de las manifestaciones clínicas en un contexto relacional. El doble abordaje exigido, terapéutico y educativo, atiende a los siguientes elementos: 
                1) Fallos en los procesos precoces de apoyo y contención maternal (y paternal)                2) Fracasos en el registro transicional                3) Defectos en la elaboración de la posición depresiva y dificultades en los procesos de separación–individuación                 4) Fragilidad en el equilibrio narcisista                5) Trastornos del pensamiento”* Del prólogo de Fernando Colina ao libro de Alberto Lasa Los niños hiperactivos y su personalidad, Bilbao, ALTXA, 2008, 218 pp. Outra lectura recomendada: 
“Informe OSTEBA: Estudio de la situación asistencial en el TDAH”.

Se queredes información entrade no seguinte enlace:"DETECCIÓN E ATENCIÓN TEMPERÁ DAS ALTERACIÓNS MOTORAS 
NO DESENVOLVEMENTO INFANTIL. DA VARIACIÓN AO TRASTORNO."
Dra. Conxa Bugié, Neuropediatra. 
DAPSI. Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (Sant Cugat del Vallés)

5 e 6 de novembro de 2010

Lugar:
Down Compostela.
R/Alejandro Novo González  nº 1
Santiago de Compostela
Horario: Venres de 16,30 a 20,30 horas
             Sábado de 10 a 14 horas

Programa:
A desviación no desenvolvemento motor é o principal motivo de consulta nos primeiros 18 meses

Reflexionaremos sobre que actitude e conduta debemos adoptar ante unha consulta referida ao desenvolvemento motor.

O coñecemento do desenvolvemento motor normal a nivel cronolóxico cuantitativo pero también cualitativo, as sus variacións e signos iniciais de trastorno é imprescindible.

·       Desenvolvemento motor normal. Desviacións. Patoloxía.
·       Diferencia entre retraso e trastornoEstudiaremos as diferentes alteracións do desenvolvemento motor
·       Trastornos motores centrales
·       Tr. motores  periféricos
·       Retraso global do desenvolvemento
·       Variacións no desenvolvemento
o   Hipotonia
o   Hipertonía
·       Tr. atípicos  acompañando ao desenvolvemento psíquico atípico

Inscricións:

Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com poñendo os vosos datos persoais e no apartado de comentarios escribir "inscrición curso 5-6 de Novembro". (No apartado mi@email poñede o voso enderezo electrónico). A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2091 0553 10 3040005038 (Caixa Galicia)

Cota inscrición socios AGAT: 60 €

Cota inscrición non socios: 100 €