lunes, 23 de diciembre de 2013

REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

O luns 23 de decembro de 2013 saíu publicado no DOGa nº 244, o Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá


A continuación tedes un resumo do decreto:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
1. É obxecto do presente decreto crear a Rede galega de atención temperá, que regula
a actuación integral en atención temperá dos órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico, delimita as competencias de cada un dos órganos e entidades no seu ámbito de actuación (sanitario, educativo e de servizos sociais), así como os mecanismos de coordinación entre eles, a través da creación dos órganos colexiados da Rede, e a definición do catálogo de servizos específicos de apoio en atención temperá.
2. Serán persoas destinatarias da atención temperá os/as nenos/as de 0 a 6 anos con
trastornos no desenvolvemento ou en situacións de risco de padecelos, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, así como as súas familias e o seu contorno. 
Artigo 2. Definicións
1. Enténdese a atención temperá como un conxunto de intervencións dirixidas á poboación
infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu contorno, e que ten por obxectivo dar
resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social. 
Artigo 3. Principios reitores
1. Os principios reitores da Rede galega de atención temperá son os seguintes:
a) Universalidade
b) Igualdade
c) Responsabilidade pública
d) Descentralización e proximidade
e) Coordinación
f) Integración social
g) Interese superior do/a menor.
h) Prevención
i) Gratuidade
j) Interdisciplinariedade e alta cualificación profesional.
k) Diálogo e participación familiar.
l) Calidade.
Artigo 4. Metodoloxía das actuacións en atención temperá
A atención temperá desenvólvese como unha atención especializada multidisciplinar, e
as actuacións terán un carácter multidimensional e biopsicosocial mediante equipamentos especializados en desenvolvemento infantil de 0 a 6 anos, que seguirán un modelo metodolóxico común de actuación:
a) Detección precoz dos trastornos do desenvolvemento ou das situacións de risco de
padecelos.
b) Valoración e intervención interdisciplinaria e transdisciplinaria a través das fases de
acollida, valoración, intervención e avaliación.
c) Identificación e rexistro do trastorno do desenvolvemento, competencias persoais,
factores contextuais, barreiras e facilitadores para o progreso na autonomía persoal e a inclusión social
d) Elaboración e seguimento dun plan personalizado de intervención 
e) Coordinación cos recursos dos servizos sociais, educativos e sanitarios relacionados
cos procesos referidos.
f) Autonomía persoal
g) Atención personalizada
h) Atención especializada multidisciplinar

Pódese consultar o decreto completo no seguinte enlace: 
DECRETO ATENCIÓN TEMPERÁ

O pasado 5 de decembro de 2013, coincidendo coa conmemoración do Día Internacional da Discapacidade, a Xunta de Galicia anunciou que por fin vai saír á luz o tan esperado Decreto de Atención Temperá.

No boletín de Información aos Medios da Xunta de Galicia, aparece o anuncio de que a Consellería de Traballo e Benestar ven de aprobar o Decreto polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá para nenos e nenas de entre 0-6 anos:


"O Consello da Xunta aprobou hoxe o decreto que regulará esta nova actuación integral e transversal que coordinará un espazo común entre os sistemas de saúdeeducación e servizos sociais"

O obxectivo do decreto de atención temperá é prestar atención aos menores con
problemas de desenvolvemento ou en risco de padecelos, así como ás súas familias.

Entre outras novidades, establecerá que os profesionais do ámbito teñan unha
formación específica e regulará a existencia dun profesional de referencia para os
usuarios

A través deste texto crearase tamén o Consello Autonómico de Atención Temperá,
que establecerá as liñas estratéxicas na materia

A Consellería de Traballo e Benestar creará, por primeira vez en Galicia, unha rede de atención temperá con fin de avanzar na autonomía, na prevención e na calidade de vida, tanto dos propios menores como das súas familias.


Cabe destacar tamén que o decreto de atención temperá se enmarca na "Estratexia

para a prevención e detección precoz da dependencia, horizonte 2020", grazas a que 

a prevención pasa a considerarse prioritaria nas intervencións públicas. 

Por outra banda, é preciso lembrar que a coordinación entre departamentos ten tamén o 

seu reflexo en fitos como o "Plan marco de atención sociosanitaria de Galicia".

martes, 22 de octubre de 2013

CURSO INTERVENCIÓN FAMILIAR EN AT


CURSO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN ATENCIÓN TEMPERÁO sábado 5 de outubro de 2013 celebrouse con gran éxito na EGAP, en Santiago, o curso sobre Intervención Familiar en Atención Temperá organizado pola AGAT e impartido por Sonsoles Perpiñán Guerras.


Inaugurou o curso Carmen de la Sierra, representante de Coro Piñeiro, a Secretaria Xeral de Política Social da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.

                                                           Presentou á poñente a Presidenta da AGAT, 
Teresa Busto, que salientou a longa traxectoria de Sonsoles Perpiñán na Atención Temperá, tanto na práctica diaria como colaborando na súa difusión e na formación de profesionais.Breve CV de Sonsoles Perpiñán:
-       Psicóloga
-       Especialista en Educación infantil e en Atención Temperá.
-     Directora do Equipo de Atención Temprana de Ávila dependente da Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
-      Asesora técnica da Asociación Abulense da Síndrome de Down.
-  Membro da Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana hasta 2013. 

 Asesora técnica en proxectos de integración escolar, formación  e Atención Temperá en Oruro, Bolivia.

Docente en cursos de especialización de profesionales en materias de Educación Infantil, Atención a la diversidad, salud emocional y Atención Temprana desarrollados en Centros de formación del profesorado, asociaciones y distintas Universidades.
Autora dos libros:
. Atención Temprana y Familia. Cómo intervenir creando entornos competentes." 2009. Madrid. Narcea.
. “La salud emocional en la infancia: Componentes y estrategias de intervención." 2013 Madrid Narcea.
Coautora de documentos realizados polo GAT e publicados polo Real Patronato sobre discapacidade:
. “Recomendaciones Técnicas para el desarrollo de la Atención Temprana” .2005;
. “Organización Diagnóstica para la Atención Temprana” Versión 2008.
. “Guía del desarrollo infantil desde el nacimientos hasta los 6 años”. 2010
. “La primera noticia” 2011.

Máis de 30 profesionais relacionadas e relacionados coa Atención Temperá en Galicia, participaron no curso 


O material enviouse en formato dixital por enderezo electrónico e entregouse en papel durante o curso

Atención, diálogo, interese e coloquio 


viernes, 20 de septiembre de 2013

CURSO "INTERVENCIÓN FAMILIAR EN AT"

O CURSO "INTERVENCIÓN FAMILIAR EN AT", A CELEBRARSE O SÁBADO 5 DE OUTUBRO DE 2013 NA EGAP, EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, DECLARADO DE INTERESE SANITARIO

jueves, 12 de septiembre de 2013

CURSO INTERVENCIÓN FAMILIAR EN AT

O CURSO DE FORMACIÓN "INTERVENCIÓN FAMILIAR EN ATENCIÓN TEMPERÁ" QUE SE CELEBRARÁ O SÁBADO 5 DE OUTUBRO NA EGAP EN SANTIAGO
ESTÁ COMPLETO

viernes, 30 de agosto de 2013

CURSO "INTERVENCIÓN FAMILIAR EN ATENCIÓN TEMPERÁ"


INTERVENCIÓN  FAMILIAR
EN ATENCIÓN TEMPERÁ
5 OUtubrO 2013
EGAP- Escola GALEGA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Polígono de Fontiñas Rúa de Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela

Sonsoles Perpiñán Guerras


Psicóloga e Directora do Equipo de
Atención Temperá de Ávila.
Consejería de Educación.
Junta de Castilla y León

Documentos de referencia:
-       Atención temprana y familia. Madrid.Narcea Ediciones 2009
-       La salud emocional en la infancia. Madrid. Narcea Ediciones 2013


OBXECTIVOS:

-       Comprender as implicacións que ten o feito de ter un fillo ou filla con trastornos do desenvolvemento sobre o sistema familiar.
-       Coñecer en profundidade o sistema familiar, as súas características e necesidades.
-       Coñecer distintos modelos de intervención coas familias.
-       Incorporar elementos das distintas teorías psicolóxicas na tarefa directa coas familias.
-       Definir o papel da e do profesional na relación coas familias.
-       Favorecer a creación de contornas familiares competentes.
-       Modelar estratexias e técnicas concretas para traballar coas nais e cos pais.
-       Reflexionar sobre as actitudes das e dos profesionais e a súa incidencia na tarefa de asesorar e acompañar ás familias.


PROGRAMA:

Sábado 5 Outubro. Mañá
Contidos
Metodoloxía
10 - 10,30
1.- Marco conceptual.
1.1.- Achegas de distintas teorías á Intervención familiar
1.2.- Modelos de intervención familiar en Atención Temperá.
1.3.- Modelo Contornas competentes
Exposición teórica
10,30 - 11,30
2.- O sistema familiar.
2.1.- Características e necesidades.
2.2.- A familia e o trastorno do desenvolvemento. 
Obradoiro 1: Cambios que se producen na familia.
Debate
Exposición teórica

11,30 - 12
Descanso

12 - 14
2.3.- Os irmáns e as irmás de nenas e nenos con trastornos do desenvolvemento.
2.4.- O papel das avoas e dos avós.

Exposición teórica
Sábado 5 Outubro. Tarde16 - 18,30

3.- Metodoloxía
3.1.- Obxectivos. 
3.2.- Contidos.
3.3.- Estratexias.

Obradoiro 2: Estratexias de actuación
Debate
Exposición teórica
18,30 - 19
Descanso

19 - 20
4.- Programas de Intervención familiar.
4.1.- Programas de acollida.
4.2.- Programas de seguimento.
4.3.- Programas grupais.

5.- As actitudes da e do profesional.

Exposición teórica


PRAZAS
30


Inscricións:

Cubrir o formulario da páxina web de AGAT http://www.atenciontemprana.com
poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo e no apartado email poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “comentarios” e no renglón de “asunto do mensaxe” escribir "inscrición curso intervención familiar” e finalmente premer (pinchar) no botón Enviar. A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 (NovaGaliciaBanco)

Cota inscrición socias/os AGAT: 40 € 
Cota inscrición non socias/os: 60 €
Cota especial inscrición + Asociación AGAT: 70 €

Información complementaria: 
formacion@atenciontemprana.com
Tfno 691448981


viernes, 31 de mayo de 2013

CURSO PM e AT 2ª Edición

XOANA BALADO
CURSO PM e AT (2ª edición)

Celebrado en Santiago de Compostela os días 13, 20 e 27 de abril de 2013 nas instalacións da Fundación "Down Compostela" cun total de 24 participantes de diversas profesións, baixo a dirección da Psicomotricista galega Xoana Balado Fernández.

Outra vez máis os resultados das enquisas de avaliación da actividade amosaron o alto interese que esperta a Psicomotricidade como instrumento de traballo no ámbito da Atención Temperá.
Salientase a necesidade duns estudos de tercer ciclo ou un Máster en Psicomotricidade adaptado á realidade dos e das profesionais galegas.


Non nos coñecemos?... Presentémonos!
Traballando co "obxeto"
Cegas e lazarillas

Paseando os coxíns de dous en dous


Liberando tensións!!!

O niño

Disfrutando nas "hamacas"

De paseo pola sala...

Baixo as teas

"Lendo os xornais"
Descanso en parellas trala sesión de PM

Aquí estamos nós!!!
Plasmando as emocións vividas

Xoana Balado, a relatora, nun momento da explicación

As persoas participantes atendendo á explicación
O grupo do curso de PM e AT 2013


Ao remate do curso, Xoana, a relatora, e Luisa Fernanda, a vocal de Formación da AGAT, están satisfeitas despois da misión cumprida e pensando xa, dado que non hai 2 sen 3, no curso "Psicomotricidade e Atención Temperá", 2014.