jueves, 20 de agosto de 2015CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN TEMPERA

 AS DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN NA PRIMEIRA INFANCIA 
2 e 3 de Outubro de 2015

Declarado de interese sanitario 

Lugar:  Salón de Actos na planta baixa da EGAP (Escola Galega de Administración Pública)
            Polígono das Fontiñas
            Rúa Madrid 2-4 - Santiago de Compostela

 Na primeira infancia, as dificultades na alimentación son moi frecuentes tanto en nenos e nenas sans como naqueles con distintos tipos de enfermidades. Moitas delas obedecen ao proceso de maduración e desenvolvemento do neno ou da nena e resólvense espontaneamente co tempo. Noutros casos, estas mesmas dificultades son vividas con gran preocupación por parte das familias. Coa detección e intervención precoz moitos destes problemas resólvense con facilidade. Pero cando os síntomas son ignorados ou minusvalorados poden cronificarse e dar lugar a trastornos moito máis difíciles de trata


Consuelo Pedrón Giner 
• Doutora en Medicina e Cirurxía. Especialista en Pediatría. Médica Adxunta. Servizo de Pediatría. Sección de Gastroenteroloxía e Nutrición. 

• Beatriz Sanz Herrero 
• Licenciada en Psicoloxía. Especialista en Psicoloxía Clínica. Psicóloga Clínica Adxunta. Servizo de Psiquiatría e Psicoloxía. 

• Francisca González González. 
• Diplomada en Profesorado de EXB e Especialista en perturbacións da Audición e da Linguaxe. Logopeda en Atención Temperá. Servizo de Rehabilitación. 

PROGRAMA 

OBXECTIVOS 
Aportar unha experiencia interdisciplinaria de abordaxe integral das dificultades de alimentación na nena e no neno pequenos. 
Coñecer a tipoloxía de problemas máis frecuentes, os procedementos de avaliación e tratamento individualizado en función das necesidades do neno ou da nena e da súa familia. 
Expoñer e discutir casos clínicos representativos e o seu seguimento en colaboración coa familia e as educadoras e educadores das escolas infantís.


CONTIDOS 


I.- TRATAMENTO DAS DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN NA PRIMEIRA INFANCIA. 
Criterios diagnósticos e tratamento médico 
O papel da alimentación no desenvolvemento do neno e da nena 
Compartir a culler 
CASOS CLINICOS 
II.- DA SONDA Á CULLER.A ALIMENTACIÓN NO NENO E NA NENA CON SOPORTE ARTIFICIAL 
Tratamento multidisciplinar 
CASOS CLÍNICOS 

TEMPORIZACIÓN 
7 HORAS, 2 sesións de traballo, de tarde 3 HORAS, e de mañá 4 HORAS 

DATAS 
Días: venres 2 e sábado 3 de Outubro de 2015. 
Horario: Venres tarde, de 17 a 20. Sábado mañá, de 10 a 14 


LUGAR 
Santiago de Compostela, EGAP

PRAZAS LIMITADAS 

INSCRICIÓN 
Cubrir o formulario da páxina principal da web da AGAT 
http://www.atenciontemprana.com/contacto 
poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo. No apartado “email” poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “asunto” escribide "inscrición curso alimentación". Si sodes socios/as poñédeo no apartado de “mensaxe”. Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”
Recibiredes confirmación da admisión da vosa solicitude, por rigurosa orde de chegada, 
dende a vocalía de AGAT Formación; 
a continuacion hai que formalizar a matrícula na C/C da AGAT 

IBAN: ES0720800553503040005038


Cotas 
Ata o 1 de setembro 
Cota de inscrición socios/as AGAT: 
35 € 
Cota de inscrición de non socios/as: 
60 € 
Cota especial de inscrición + Asociación AGAT : 
75 € 
Despois do 1 de setembro 
Cota de inscrición socios/as AGAT: 
50 € 
Cota de inscrición de non socios/as: 
80 € 
Cota especial de inscripción + Asociación AGAT : 
100 € 
Información complementaria: 
formacion@atenciontemprana.com; 
Tfno 698164211