viernes, 10 de junio de 2016

Encontro de AT

ENCONTRO
"Centros e Servizos de Atención Temperá"
10 DE SETEMBRO 2016
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Salón de Actos da (EGAP) Escola Galega de Administración Pública

Mellorar a calidade dos servizos - Revisar procedementos - Dignificar o exercicio profesional

PROGRAMA:
9.00 9.15 APERTURA DO ENCONTRO.
9.15
10.15 CONFERENCIA: A REDE DE ATENCIÓN PRECOZ DE CATALUÑA
ACREDITACIÓN DE CENTROS. CONVENIO COLECTIVO E CARREIRA PROFESIONAL.
MIQUEL ANGEL RUBERT, XERENTE ACAP-UCCAP
10.15-11.00 COLOQUIO
11.30 12.45 ENCONTRO: PROCEDEMENTOS NOS CENTROS DE A T. ¿QUÉ QUEREMOS CAMBIAR
ELVIRA MARTINEZ. UAIT.AVILÉSPILAR LÓPEZ. CDIAT EL PORTILLO-DELICIASZARAGOZA
JULIA MOLINUEVO. CAT ASPRODICOMADRID
12.45 13.15 COLOQUIO
13.15 13.45 PRESENTACIÓN DO LIBRO: UDIAFS. SERVIZOS COMUNITARIOS DE AT
EQUIPOS UNIDADES DESENVOLVEMENTO INFANTIL E APOIO FAMILIAR
13.45 - 14.00 COLOQUIO
14.00 CLAUSURA
14.30 
XANTAR CAMPESTRE (LUGAR POR DETERMINAR)

INSCRICIÓN:

Cubrir o formulario da páxina principal da web da AGAT
http://www.atenciontemprana.com/contacto
poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo. No apartado “email” poñede por favor o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións. A continuación no apartado “asunto” escribide "inscrición encontro". Si sodes socios/as poñédeo no apartado de “mensaxe”. Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”.
Recibiredes confirmación da admisión da vosa solicitude, por rigorosa orde de chegada, dende o correo electrónico do encontro: atenciontemprana@atenciontemprana.com
a continuación hai que formalizar a matrícula na C/C da AGAT
A inscrición será efectiva no momento de formalizar a matrícula na C/C da AGAT No de conta:

IBAN ES07 2080 0553 5030 40005038 ABANCA 

Cotas
  - Cota de inscrición socios/as AGAT: 20 €
  - Cota de inscrición de non socios/as: 25
Información complementaria:
atenciontemprana@atenciontemprana.com
Tfno. 698164211 
http://www.atenciontemprana.com 

domingo, 5 de junio de 2016

Curso PM enAT 2016

“Técnicas e recursos relacionais para a práctica da

 Psicomotricidade en Atención Temperá”  

   7-14 e 28 maio 2016

O sábado 28 de maio rematou a 5ª edición do curso de Psicomotricidade en Atención Temperá impartido por Xoana Balado.
Esta última sesión foi teórica e consistiui na reflexión das experiencias vividas dende a perspectiva da súa fundamentación teórica e no comentario e análise de casos prácticos.

Xoana Balado comentando casos prácticos
As participantes, atentas toman notas

As aportacións de Xoana levan a reflexión do vivido
Todas quieren un trozo de papel
Tiñan ganas de bailar e expresar as súas emocións da experiencia do momento
Xoana pensa: "Ay cando vos pillen..."
Os "lobos" van en busca dos "cordeiros" agochados nos seus refúgios
Agora toca representarse. Como somos no papel? Coincide coa imane que temos de nos mesmas??

Cada quen se debuxa o máis guapa posible!!!


lunes, 9 de mayo de 2016

Curso PM en AT 2016

“Técnicas e recursos relacionais para a práctica da

 Psicomotricidade en Atención Temperá”  

   7-14 e 28 maio 2016

Este sábado 7 de maio comezou a 5ª edición do curso de Psicomotricidade en Atención Temperá organizado pola AGAT e impartido por Xoana Balado.
A sesión da mañá iniciales coas presentación, logo viñeron os saúdos e o quecemento, logo vivenciouse o espazo e tomouse conciencia do propio territorio e compartiuse o alleo.
Pola tardiña recuperaronse as sensación plantares, sen utilizar a vista e coa axuda da parella que se formou antes e coa que xa xurdiron certos lazos de amizade.

Tamén exploranse as sensacións auditivas e as táctis 
Xoana lles fai cóxegas cun plumeiro
Agora as "cegas" fan de "lazarillos"
Xoana observa que todas están a facelo ben
Reflexión sobre as experiencias do día
Para rematar relaxación arredor da "construcción" que simboliza esta primeira sesión 

martes, 8 de marzo de 2016

Curso PM en AT 2016

AGAT, anuncia a convocatoria da 5ª Edición do curso de formación

“Técnicas e recursos relacionais para a práctica da

 Psicomotricidade en Atención Temperá”  

   7, 14, 28 maio 2016

Xogos - AGAT
   (5ª edición)
 (Declarado de interese sanitario)
  “Unha relación enriquecida  facilita o desenvolvemento  dos procesos de atención mutua, que preceden á consolidación de canles de comunicación doados e eficaces que sustentarán a exploración e as aprendizaxes na etapa sensorio-motriz. Refrescar, actualizar e potenciar os recursos de relación  pre-verbais que os profesionais poñemos en xogo para  compartir as experiencias, establecer formatos e acordar coas crianzas os elementos de regulación cos que emprenderemos o itinerario ata a atención compartida”.
“O corpo que acolle, contén,  reflicte, modula, regula, achega e aparta,  activa e relaxa. O ton, o movemento, a xestualidade, os patróns rítmicos, as repeticións, os aspectos tónicos da voz e da linguaxe, a mirada, as actitudes, a imitación, a representación. Escoller, desplegar, situar e organizar estes elementos  en marcos espaciais e temporais en función das necesidades que cada crianza nos expresa para explorar e conformar as relacións que lle permitan apropiarse das experiencias e das aprendizaxes”.
Relatora
Xoana BALADO FERNÁNDEZ
 • Pedagoga, Psicomotricista
 • Unidade de Atención Temperá
 • Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Obxectivos
 • Explorar a comunicación pre-verbal: materiais, contidos e instrumentos.
 • Vivenciar e recuperar as modalidades da sensibilidade sensoriomotriz.
 • Construír relacións enriquecidas

Contidos
 • Recibimentos, recoñecementos, saúdos e despedidas. A atención mutua: xerar anticipación e expectativa.
 • Explorar a alerta, a reactividade, a inhibición, a habituación, sobrecarga e descarga, os recursos de desconexión, de consolo e de auto-consolo, as posibilidades de regulación de actividade e descanso, e o uso das canles sensoriais. Defensas e recursos de protección.
 • A revisión, re-coñecemento e activación das modalidades da sensibilidade sensorio-motora co obxecto de afinar a observación, compartir e propoñer experiencias.
 • Espazo e territorio: explorar, descubrir, investir e construír espazos para a comunicación.
 • Posicionamento e distanciamento. A proxémica.
 • Fases no desenvolvemento da atención mutua.
 • Estar e non estar para o outro. Disponibilidade e accesibilidade. A ausencia. Escondites, refuxios, parapetos.
 • Os obxectos: explorar, dar e recibir. Obxecto mediador, obxecto sustitutivo, obxecto relacional, obxecto emisario. As operacións relacionais cos obxectos.
 • Funcións na comunicación preverbal
 • Separación, individuación e identidade.
 • Esquemas relacionais de colaboración, afirmación, oposición, resistencia e evitación.
 • Agresividade, apropiación e identidade.
 • A representación xestual, vocal e gráfica.
 • Alentar e coidar a sensibilidade das familias.

Temporización
4 sesións prácticas seguidas dun periodo de elaboración da experiencia, de 4 h de duración.
1 sesión de exposición, observación e comentario sobre os contidos e presentación de casos prácticos, de 4 h.

Datas
Días sábados 7 e 14 de maio, de 10h a 14h e de 16h a 20h.
Día sábado 28 de maio,  de 10h a 14h.

Lugar
Salón de Actos da Fundación “Down Compostela”
Rúa de Alejandro Novo González, 1, 15706 Santiago de Compostela

 Material
Cada participante precisará levar:
 • roupa cómoda e calcetíns grosos ou zapatillas tipo artes marciais (flexibles)
 • un coxín
 • unha toalla grande ou unha mantiña
 • 2 fulares
Inscricións: 
 • Cubrir o formulario poñendo os vosos datos persoais, profesión e lugar de traballo
 • No apartado “email” poñede, por favor, o voso enderezo electrónico, para poder enviarvos notificacións.
 • No renglón de “asunto” escribir “Inscrición curso psicomotricidade”.
 • Finalmente premer (pinchar) no botón “Enviar”.
 • Inmediatamente recibiredes unha mensaxe automática de saída da solicitude.
 • Logo chegará un correo de “AGAT formación” confirmando a recepción da solicitude e informando, por rigurosa orde de chegada, de:
  • Admisión ao curso: se houbera prazas (24 prazas)
  • Incorporación na lista de agarda: se non quedan prazas libres
 • A continuación hai que formalizar a matrícula ingresando a cota correspondente na C/C da AGAT 2080 0553 50 3040005038 ABANCA
 • A inscrición será efectiva no momento en que recibades outro correo de “AGAT formación” confirmando o ingreso da cota de inscrición na C/C da AGAT. 
Cotas
Ata o día 15 de Abril 
Cota inscrición socios/as AGAT: 120 €; Cota inscrición non socios/as: 170 €            Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 150 €
Despois do 15 de Abril 
Cota inscrición socios/as AGAT: 170 €; Cota inscrición non socios/as: 220 €
Cota especial: Inscrición + Asociación AGAT: 200 €
Información complementaria:
formacion@atenciontemprana.com; Tfno 698 124 611

domingo, 13 de diciembre de 2015

Curso "Integración sensorial"

Curso "INTEGRACIÓN SENSORIAL"
28 de Novembro de 2015
Bárbara Viader


O sábado 28 de novembro celebrouse en Santiago, no Obradoiro Auditorio de Afundación, o curso "Integración sensorial" impartido por Bárbara Viader.


Primeiro falou dos sistemas sensoriais e da neurobioloxía dos sentidos para proseguir falando das disfuncións no procesamento sensorial.Ao remate do curso propuxo unha serie de casos e as perosas participantes tiñan que identificar algúns das dificultades, xa foran de modulación, de discriminación; dispraxias ou descoordinación motriz bilateral.sábado, 14 de noviembre de 2015

PM UDIAF Carballo

BASES PARA A SELECCIÓN DE PSICOMOTRICISTA PARA A UNIDADE DE DESENVOLVEMENTO INFANTIL E APOIO FAMILIAR DE BERGANTIÑOS  (UDIAF-BERGANTIÑOS)

 Primeira: obxecto
É obxecto da presente convocatoria a selección para a provisión dun posto de traballo de Psicomotricista para a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños da AGAT (Asociación Galega de Atención Temperá)  e segundo convenio asinado pola AGAT coa Consellería de Política Social.
 Segunda: xornada 
A xornada de traballo será de 36 horas semanais de luns a venres, en xornada de maña e tarde, por un ano, durante 2016. O contrato poderá ser renovado en caso de continuidade do convenio. A previsión de inicio efectivo do contrato é para o día 1 de xaneiro de 2016. O período de proba será de tres meses. E haberá unha fase de prácticas iniciais.
Terceira: requisitos
Para tomar parte nas probas de selección será necesario que as persoas aspirantes reúnan os seguintes requisitos na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes:
 • Estar en posesión dunha titulación de grao ou equivalente no ámbito das ciencias da saúde, sociais e/ou educativas
 • Acreditar unha experiencia mínima de dous anos ou estar en posesión dunha titulación de posgrao en desenvolvemento infantil e atención temperá (mínimo 300 h)
 • Acreditar formación e experiencia en psicomotricidade.

Cuarta: solicitudes
Dirixirse á responsable de formación da Asociación Galega de Atención Temperá formación@atenciontemprana.com, acompañando curriculum vitae actualizado
O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 30 de novembro as 24:00 horas.
Quinta: proceso de selección
A selección seguirá as seguintes fases:
 •  Fase de avaliación da experiencia e dos méritos Ademáis da experiencia e formación específica descrita nos requisitos, valorarase a experiencia de traballo continuado e cotián con nenos/as de 0 a 6 anos e coas familias, e a formación académica e méritos correspondentes ás citadas áreas. (Primeira preselección)
 • Fase de avaliación do enfoque dun suposto práctico relacionado co posto a desempeñar (Segunda preselección)
 • Fase de avaliación da idoneidade para o posto de traballo mediante entrevista persoal
A previsión da fase de suposto práctico e entrevistas dos/as candidatos preseleccionados é o 10 de decembro, xoves*, e a comunicación da resolución definitiva para adxudicación da praza será entre o 10 e 16 de decembro. A comisión de avaliación será designada pola Xunta Directiva da AGAT.
A comisión de avaliación poderá declarar a praza deserta.
*Comunicarase aos preseleccionados o lugar e data de celebración do suposto práctico e entrevistas


martes, 10 de noviembre de 2015

Curso "INTEGRACIÓN SENSORIAL"
28 de Novembro de 2015
Bárbara Viader

O AFORO ESTÁ COMPLETO, XA NON HAI PRAZAS LIBRES

DATA: 
Sábado 28 de novembro de 2015
HORARIO:
9:00 - 15:00 h
LUGAR:
Auditorio Obradoiro de Afundación
Rúa Nova nº 33 
Santiago de Compostela